Proiecte finalizate și în derulare

1. Limbajul profesional în româna actuală. Tipare lingvistice și structuri discursive. (proiect IDEI CNCSIS 142), coordonator - prof. univ dr. Mihaela Gheorghe. Membri: conf. univ. dr. Liliana Coposescu (Universitatea Transilvania din Brașov), lector dr. Stanca Măda (Universitatea Transilvania din Brașov), lector dr. Răzvan Săftoiu (Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești).
Vezi: http://www.unitbv.ro/limbajulprofesional/

2. Reprezentări asupra corupției în modernitatea literară și intelectuală românească - o situare în context european. Director: prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu. Valoare: 195.000.000 ROL, 2005.
Finalizat cu volumul Dea Munera, coord. Caius Dobrescu, Ovidiu Moceanu, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2005.

3. Modele teoretice ale receptării literaturii ca mijloace pentru atingerea obiectivelor reformei educației: modalități de predare a poeziei române postbelice în învățământul liceal, 2005, Director: prof. univ. dr. Andrei Bodiu. Valoare 195.000.000 ROL;
Finalizat cu volumul Poezia română postbelică (A. Bodiu și Caius Dobrescu, coord.), Brașov, Editura Universității Transilvania, 2006 (Cartea este rezultatul proiectului finantat de CNCSIS, nr. 1018 / 2005).

4. O re-examinare a canonului literar contemporan din perspectiva conceptului de experiență revelatoare și ethos european, cu aplicație pe romanul românesc interbelic, cod 917, coordonat de prof. univ. dr. Virgil Podoabă, suma finanțată 78754.
Proiect finalizat în 2007 prin volumul de studii Cărțile supraviețuitoare, coord. Virgil Podoabă, Editura Aula, 2008.

5. Proiectul CNCSIS coordonat de prof. univ. dr. Andrei Bodiu, Bază teoretică de date pentru studiul interdisciplinar al fenomenelor culturale contemporane, tendințe actuale în științele socio-umane și în creația literar-artistică, teme și concepte postmoderne, cod A 918, cu o finanțare de 89143 lei 2007/2008.
Finalizat cu volumul Repertoar de termeni postmoderni, coord. Caius Dobrescu și Andrei Bodiu, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2009.
Vezi: http://www.unitbv.ro/postmodernism/

6. Proiectul CNCSIS, Modele teoretice și aplicații pentru receptarea diferențiată a operelor literare ale scriitorilor români canonici în conformitate cu reforma curriculară pe ciclul de învățământ liceal, cod A 916, proiect coordonat de conf. univ. dr. Caius Dobrescu, cu o finanțare de 127747 lei, 2007/2008;
Proiect finalizat cu volumul Literatură și civilizație. Scriitorii români canonici și reforma curriculară, vol. I și II, coord. Caius Dobrescu și Andrei Bodiu, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2008.

7. Programul pentru Învățământ Rural, Contract 720/ 04. 10 2005 cu MedC-UMPIR. Coordonatorul proiectului în Universitatea Transilvania, prof. univ. dr. Vladimir Mărăscu-Klein. Valoarea contractului pentru 2005: 162245 RON proiect la care au participat în activități didactice, de coordonare a lucrărilor de absolvire a programului, prof. univ. dr. Andrei Bodiu, conf. univ. dr. Mihaela Gheorghe, conf. univ. dr. Rodica Ilie, conf. univ. dr. Adrian Lăcătuș.

8. În domeniul cercetării fundamentale, conf. univ. dr. Rodica Ilie a participat în calitate de coautor și membru în colectivul național de elaborare a Dicționarului de concepte și termeni literari coordonat de prof. univ. dr. Mircea Martin, cu peste 33 de articole personale, volumul I fiind în curs de apariție (proiect CNCSIS).

9. Competitivitate și eficiență în comunicarea interculturală specializată prin optimizarea resurselor on-line, proiect CNCSIS tip A, cod 929, 2007-2008, coordonator: conf. univ. dr. Marinela Burada. Membri: Mona Brigitte ARHIRE, Andreea Bianca BRĂTAN (NECHIFOR), Oana Andreea PÎRNUŢĂ, Oana TATU, Raluca Georgiana SINU ¬¬¬¬– Facultatea de Litere; Livia SÂNGEORZAN, Costel ALDEA, Kinga KISS IAKAB, Lucian SASU – Facultatea de Matematică și Informatică. Suma finanțată: 174.000 RON.
Vezi: http://lexica.unitbv.ro

10. Limbaj instituțional și comunicare interculturală în companii multinaționale din România (CNCSIS 1052), 2007-2008, director: conf. univ. dr. Liliana Coposescu. Membri: conf. univ. dr. Gabriela Chefneux, conf. univ. dr. Gabriela Cusen, conf. univ. dr. Liliana Hamzea, prof. univ. dr. Mihaela Gheorghe, Silviu Coposescu, Florentina Scârneci, Carmen Buzea.

11. Construcția identității în discursul parlamentar românesc și european. O abordare pragma-retorică, PN-II-RU-TE-2014-4-0056 - Resurse umane - Tinere echipe de cercetare. 2015-2017. Director de proiect: dr. Răzvan SĂFTOIU, membri: dr. Mădălina MATEI, dr. Stanca MĂDA, drd. Adrian TOADER, drd. Violeta RUS.

12. Teoria istoriei literare contemporane românești în context european. Concepte, metode, strategii, PN-II-RU-TE-2014-4-0240 - Resurse umane - Tinere echipe de cercetare. 2015-2017. Director de proiect: dr. Rodica Ilie.

13. Discursuri culturale și forme de legitimare în literatura europeană a secolului XX, PN-II IDEI, finanțat în competiția organizată în 2008 de CNCSIS, valoare grant pentru 2008-2011: 327.516 RON. Director de proiect: dr. Rodica Ilie.