Calendarul admiterii
Număr de locuri (IF)
Număr de locuri (ID)
Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Condiții de admitere

La programele:

Limba și literatura română - O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană) (IF),

Limba și literatura română - O Limbă și literatură modernă (engleză, franceză) (ID),

Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (franceză, germană) / Limba și literatura română (IF),

Limba și literatura chineză - Limba și literatura română / O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană) (IF)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)*
*În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu și nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepția limbilor chineză și germană unde se acceptă înscrierea candidaților ale căror cunoștințe de limbă sunt la nivel de începător.

La programul

Limbi moderne aplicate (franceză, engleză, germană) (IF)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)*
*În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu și nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba franceză).

La programul

Studii americane (în limba engleză)* (IF)

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate într-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către MECS sau pentru candidații care au obținut cel puțin nivelul B1 la proba de competențe lingvistice (limba engleză) din cadrul examenului de bacalaureat.

Criterii de ierarhizare

MEDIE PRIORITARĂ

   a) se ordonează candidații după medie, în ordine descrescătoare;
   b) se parcurge lista o singură dată;
   c) la ajungerea la un candidat, acesta va fi repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
   d) dacă nu a existat loc disponibil, el va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.

Criterii de departajare
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura română 
 2. Media anilor de studiu din liceu la limba străină
 3. Media generală a anilor de studiu din liceu
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar (OP) sau la casieriile Universității.

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Calendarul admiterii
Număr de locuri (IF)
Număr de locuri (IFR)
Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Informații despre portofoliu
Condiții de admitere

La programele:

Inovare culturală (IF),

Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (lb. engleză)* (IF),

Studii de limba și literatura română (IF),

Studii de limbă și de cultură franceză (în limba franceză)* (IF),

Studii interculturale în limba și literatura germană (în limba germană)* (IF),

Limba şi literatura română identitate în multiculturalism (IFR),

Cultură şi discurs în spațiul anglo-american* (IFR):

Concurs pe bază de dosar:
 • 70% media examenului de diplomă / licență
 • 30% Portofoliu **

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către MECS. La înscriere, candidații trebuie să facă dovada cunoașterii avansate a limbii moderne în care se desfășoară cursurile programului de masterat: diploma de absolvire a unui program de studiu urmat în limba modernă respectivă sau, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba franceză).
**Portofoliu: eseu argumentativ/ studiu aplicativ în domeniul și limba de predare a masteratului (sau creație literară proprie doar la masteratul Inovare culturală).

Criterii de ierarhizare

MEDIE PRIORITARĂ

   a) se ordonează candidații după medie, în ordine descrescătoare;
   b) se parcurge lista o singură dată;
   c) la ajungerea la un candidat, acesta va fi repartizat la una dintre opțiuni, în ordinea aleasă de acesta în fișa de înscriere;
   d) dacă nu a existat loc disponibil, el va rămâne în lista de așteptare pentru următoarea fază a admiterii, când există posibilitatea eliberării de locuri prin retragerea unor candidați admiși.

Criterii de departajare
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la examenul de licență la proba scrisă (sau orală) de verificare a cunoştințelor fundamentale şi de specialitate
 2. Media generală a anilor de studiu din facultate
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar (OP) sau la casieriile Universității

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Calendarul admiterii

Examenul de admitere se va desfășura la data de 26 septembrie 2019, ora 10, corpul T.

Criterii de admitere
Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:
 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate și cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Subdomeniul Literatura română, Teoria literaturii, Literatură comparată

Subdomeniul Limba română

Subdomeniul Limba franceză

Subdomeniul Limba engleză

Subdomeniul Literatura germană

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 lei.
Cuantumul taxei de școlarizare pentru doctoranzii admiși la formele de doctorat cu taxă este de 3.500 lei/an.
Taxa de școlarizare se poate achita prin virament bancar (OP) sau la casieriile Universității.

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro