Propuneri de proiecte

1. Strategii de învățare a limbii engleze în învățământul universitar tehnic și economic cu predare în limba engleză și română - Dr. Gabriela Cusen

2. Modalități lingvistice de realizare a tipurilor și prototipurilor de personalități politice și economice în discursul mediatic din Anglia, Franța și România - analiză comparativă - Dr. Liliana Alic

3. Achiziția grupurilor de consoane de către copiii monolingvi români: o abordare pe grupe de vîrstă din perspectiva teoriei optimalității - Dr. Elena Buja

4. Structuri lingvistice și funcții pragmatice în argumentația emotivă - Dr. Mădălina Matei

5. Umorul în mediul profesional. O abordare multidiscipinară - Dr. Stanca Măda

6. Contrastivitatea lingvistică ca instrument al conceptualizării universaliilor limbii române în traducere pe baza unui corpus paralel de referință - Dr. Mona Arhire

7. DETERMIN-S - Dezvoltarea unei terminologii unificate și cu acceptanță ridicată ca instrument de implementare a mediului construit sustenabil - Dr. Oana Tatu

8. Strategii de supraviețuire identitară și simbolică a satului montan în context post-industrial. Satul Măgura, județul Brașov, studiu de caz - Dr. Georgeta Moarcăs

9. Limbă și praxis - analiza praxematică a forumurilor de discuții având ca subiect discriminarea la interviul de angajare - Dr. Georgiana Burbea

10. Dinamica influențelor și a toposurilor literare în modernitatea românească (1880-1947) - Dr. Dan Țăranu

11. Substantivele abstracte nume de stări din limba română – o abordare sintactico-semantico-pragmatică - Dr. Corina Silvia Micu

12. Trăsături ale românei vechi conservate în structurile sintactice complexe ale graiurilor dacoromânei de azi -Dr. Mihaela Gheorghe

13. Competența de comunicare în mediul instituțional. Reducerea decalajului între cercetare, teorie și practică - Dr. Stanca Măda

14. Paradigme interculturale în literatura minoritară. Personalități și reviste literare ca mediatori ai literaturii de expresiegermană din Romania în secolul 20 - Dr. Delia Cotârlea

15. Strategii inovative și interactive în predarea / învățarea englezei și francezei economice. Crearea unui instrument didactic educațional - Dr. Paula Armăsar

16. Promovarea comunicării interculturale prin dezvoltarea conștiintei identității culturale - Dr.
Marinela Burada

17. Structura referențială a discursului în germană și engleză - Dr.  Sofiana Lindemann

18. Patrimoniul literar și simbolic al Brașovului secolului XX - Dr. Anca Bădulescu

19. Educația Multiculturală Americană și Britanică - Un Model pentru Școlile de Limbi Străine din România în pregătirea cursanților cu identități culturale diferite - Dr. Lucian Radu

20. Referința discursivă: Procesarea pronumelor și demonstrativelor - Dr. Sofiana Lindemann

21. Direcții actuale în comunicarea profesională din România: Structuri și practici discursive - Dr. Stanca Măda

22. Competitivitate în lexicografia electronică prin îmbunătățirea resurselor online specializate - Dr. Raluca Sinu

23. Doctori, boli, leacuri în literatura română - Dr. Ecaterina Pavel

24. Structurile sintactice complexe în discursul mediatic contemporan din limbile romanice. O abordare integrativă a adjuncților situativi - Dr. Alice Bodoc

25. Explicarea mecanismelor discriminatorii de gen în presa românească de calitate și tabloide - Dr. Cristina Vâlcea