Important! (depuneri cereri)

CERERILE pentru:
prelungirea duratei de școlarizare (pentru studenții care nu au acumulat 40 de credite în anul univ. 2018-2019, respectiv 60 de credite - cei în ani terminali)
reînmatriculare (pentru studenții care au fost exmatriculați şi vor să-şi continue studiile) şi chitanță de 300 lei
înmatriculare în an superior
revenire după întrerupere studii
transferuri
pentru anul univ. 2019-2020, se depun la Decanat până în data de 17 septembrie 2019.