Prelungire termen de plată a taxei

Conform extrasului BCA din 29.05.2018, s-a aprobat prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare până la data de 24 iunie 2018.
Studenții cu taxă care nu au achitat integral taxa de școlarizare până la data de 24.06.2018  vor fi exmatriculați pentru neîndeplinirea obligațiilor financiare, conform art. 30 lit. c din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, indiferent dacă au avut activitate în timpul anului universitar, începând cu data de 02.07.2018.