Bursa de excelență Transilvania - ediția 2018

Extras din HCA Nr. 41 din 18 mai 2018, p. 8:
 
În conformitate cu Regulamentul de burse și alte forme de sprijin material (RBSM), Universitatea Transilvania din Brașov va acorda, pe bază de competiție de dosare, Bursa de excelență Transilvania – ediția 2018, în valoare de 3000 lei. Această bursă se acordă din veniturile proprii ale universității, unei singure persoane, student la ciclul de licență sau master. Desfășurarea competiției presupune urrnătorul calendar:
 
a. 04-18.06.2018 - depunerea dosarelor conform Anexei 1 - pct.10 și Anexa 4 din RBSM la Prorectorul cu Studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, camera 107, Rectorat;
b. 19-21.06.2018 - analiza dosarelor de către comisia de burse pe universitate;
c. 22.06.2018 - anunțarea rezultatelor;
d. 25.06.2018 - premierea festivă în cadrul Galei șefilor de promoție.