Suplimentele la Diploma de Master

Suplimentele la Diploma de Master pentru cei care au susținut examenul de disertație în iulie 2017 pot fi ridicate de la Decanatul facultății de luni până vineri, între orele 12-15.