Subdomeniul Limba română

Examenul de specialitate va cuprinde două probe:
1. prezentarea unor concepte teoretice din bibliografia propusă - probă scrisă
2. descrierea temei alese pentru cercetarea doctorală - probă orală

Conducător de doctorat: Prof. dr. Mihaela Gheorghe
Bibliografie

a) Descrierea limbii române

 • Guțu Romalo, Valeria (coord.) – Gramatica limbii române, vol. I-II, Bucuresti: Editura Academiei Române, 2008.
 • Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iasi: Polirom, 1997.
 • Neamtu, G.G., Teoria si practica analizei gramaticale, Cluj-Napoca: Excelsior, 1999.
 • Pana-Dindelegan, Gabriela – Elemente de gramatica. Dificultati, controverse, noi interpretari, București: Humanitas, 2003.
 • Pana-Dindelegan, Gabriela, Sintaxa si semantica. Clase de cuvinte si forme gramaticale cu dubla natura, Bucuresti: TUB, 1992.
 • Pana-Dindelegan, Gabriela, Teorie si analiza gramaticala, București: Coresi, 1992.

b) Teorii lingvistice moderne

 • Bidu-Vrânceanu, Angela, Cristina Calarasu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancas, Gabriela Pana Dindelegan, Dictionar general de stiinte. Stiinte ale limbii, București: Nemira, 2005.
 • Chomsky, Noam, The Minimalist Program, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995.
 • Chomsky, Noam, La nouvelle syntaxe (cu o prezentare de Alain Rouveret), Paris, 1987.
 • Chomsky, Noam, Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures, Dordrecht – Holland/Cinnaminson – USA: Foris Publications, 1984.
 • Cinque, G., G. Giusti (eds), Advances in Romanian Linguistics, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1995.
 • Cornilescu, Alexandra, Complementation in English. A Minimalist Approach, București: Editura Universității din București, 2003.
 • Cornilescu, Alexandra, Concept of Modern Grammar, București: Editura Universitatii din București, 1995.
 • Dobrovie-Sorin, C., The Syntax of Romanian. Comparative Studies in Romance, Berlin-New York: Mouton de Gruyter, 1994.
 • Gheorghe, Mihaela, Elemente de sintaxă generativă, Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov, 2004.
 • Haegeman, Liliane (ed.), Elements of Grammar, Kluwer Academic Publishers, 1997.
 • Haegeman, Liliane, Introduction to Government and Binding Theory, Cambridge: Blackwell, 1994
 • Huddleston, R. and Geoffrey K. Pullum, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press, 2008.
 • Motapanyane, Virginia (ed.), Comparative Studies in Romanian Syntax, North Holland Linguistic Series, Elsevier Science, Amsterdam, 2000.
 • Radford, A., Minimalist Syntax. Exploring the Structure of English, Cambridge University Press, 2004.
 
Conducător de doctorat: Prof. dr. habil. Răzvan Săftoiu
Teme/Topics
 1. Retorica discursului politic/ Rhetoric of political discourse
 2. Ironia. Aspecte culturale, discursive și pragma-retorice/ Irony. Cultural, discursive and pragma-rhetoric aspects
 3. Construcția identității (aplicații pe discursul politic)/ Construction of identity (focus on political discourse)
Bibliografie/Bibliography

1. Amante, David J. 1981. “The theory of ironic speech acts.” Poetics Today 2: 77-96.
2. Aristotel. 1988. Etica nicomahică. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
3. Attardo, Salvatore. 2001. “Irony as relevant inappropriateness.” Journal of Pragmatics 32: 793-826.
4. Berlin Lawrence N. and Anita Fetzer. 2012. Dialogue in Politics. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
5. Chilton Paul. 2004. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London, New York: Routledge.
6. Clark, Herbert H. and Richard J. Gerrig. 1984. “On the pretense theory of irony”, Journal of Experimental Psychology: General 113: 121-126.
7. Drăgan, Nicolae-Sorin. 2016 c. “Strategic positioning of social actors in the semiotic act of TV debate.” Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology. Cultural studies 9(58): 37-48.
8. Feller, Sebastian. 2008. “Irony as a rhetorical device in discourse.” In Dialogue and Rhetoric, ed. by Edda Weigand, 171-184. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
9. Feller, Sebastian. 2014. “Irony as complexity scaffold for deep learning.” Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology. Cultural studies 7(56): 7-22.
10. Fetzer Anita (ed.). 2013. The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across Cultures. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
11. Ionescu-Ruxăndoiu Liliana (ed.). 2012. Parliamentary Dicourses across Cultures: Interdisciplinary Approaches, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
12. Necula, Gina. 2007. “Strategii comunicaționale subversive în vremuri de cenzură. Ironizarea clișeelor.” Philologica Jassyensia III (2): 83-103.
13. Nuolijärvi, Pirkko and Liisa Tiittula. 2011. “Irony in political television debates.” Journal of Pragmatics 43(2): 572-587.
14. Partington, Alan. 2007. “Irony and reversal of evaluation.” Journal of Pragmatics 39: 1547-1569.
15. Quintilianus M. Fabius. 1974. Arta oratorică. București: Editura Minerva.
16. Săftoiu Răzvan. 2013. Politics through the Lens of Linguistic Analysis, Brașov: Editura Universității Transilvania din Brașov.
17. Sperber, Dan and Deirdre Wilson. 1981. “Irony and the use-mention distinction.” In Radical Pragmatics ed. by Peter Cole, 295-318. New York: Academic Press.
18. Sperber, Dan and Deirdre Wilson. 1992. “On verbal irony.” Lingua 87: 53-76.
19. Sperber, Dan and Deirdre Wilson. 2012. “Explaining irony.” In Meaning and Relevance, ed. by Deirdre Wilson and Dan Sperber, 123-145. Cambridge: Cambridge University Press.
20. Tomescu Domnița (ed.). 2009. Limbajul politic românesc actual. Ploiești: Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
21. Weigand, Edda. 2009. Language as Dialogue. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
22. Weigand, Edda. 2010. Dialogue. The Mixed Game. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
23. Weigand, Edda. 2011. “Paradigm changes in linguistics: From reductionism to holism.” Language Sciences 33: 544-549.
24. Weigand, Edda. 2011. “Professional action games. Theory and practice.” In Professional Communication across Languages and Cultures ed. by Stanca Măda and Răzvan Săftoiu, 43-60. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
25. Weigand, Edda. 2018. “Dialogue: The key to pragmatics.” In From Pragmatics to Dialogue, ed. by Edda Weigand and Istvan Kecskes. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.