Burse

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Precizări privitoare la bursele sociale ocazionale pentru semestrul II
Dosarele pentru bursa socială ocazională (bursa se acordă o singură dată pe perioada unui semestru pentru studenții cu vârsta de până la 35 de ani) se pot depune la secretariatul Facultății de Litere până la data de 28.04.2023, între orele 12-15, conform Regulamentului în vigoare pe care îl găsiți accesând: https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/Regulament_burse_23.11.2022.pdf.
Pentru dosarele depuse în semestrul II, se va lua în considerare venitul realizat în lunile ianuarie, februarie, martie 2023.
Beneficiarii bursei ocazionale sunt studenții a căror familie a realizat un venit net mediu pe membru de familie de până în 1423 lei, acest prag reprezentând 75% din salariul minim net la nivel național (conform HG 1447/2022, salariul minim NET, în raport cu valoarea salariului minim brut pe țară (3000 lei) la data de 01.01.2023, este de 1898 lei).

pdfActe necesare bursă socială ocazională_sem. II 2022-2023

BURSE SOCIALE

Precizări privitoare la depunerea dosarelor pentru bursele sociale
Dosarele pentru bursa socială se pot depune la secretariatul Facultății începând cu data de 10.10.2022 până la data de 21.10.2022*, între orele 12-15, conform Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, în vigoare (vezi Regulamentul de burse afişat).
Se va lua în considerare venitul realizat în lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2022.
Salariul minim NET, în raport de valoarea salariului minim brut pe țară (2550 lei) la data de 01.04.2022, este de 1524 lei.

*termenul de depunere a dosarelor de bursă socială se prelungește până la data de 27.10.2022

pdfRegulament burse
docxActe necesare
docxFormular

BURSA PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚELOR ACADEMICE
În conformitate cu Regulamentul de acordare de burse și alte forme de sprijin material (RBSM), se va acorda pe baza puctajului cumulat, bursa de performanță. Aceasta se poate acorda studenților începând cu anul II de studiu, pentru întregul an universitar. (Vezi Regulamentul de burse afişat). Dosarul se depune la Decanat în perioada 10-21 octombrie 2022. Cuantumul bursei de performanță științifică este 1500 lei/lună.

BURSE DE MERIT/ BURSE DE MERIT PARȚIALE (SEMESTRUL I)
Bursele de merit și bursele de merit parțiale se acordă automat de către comisia de acordare a burselor în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere - pentru anul I (bursă parțială), și a mediilor ponderate pe anul 2021-2022, studenților integralişti, până la acoperirea numărului de burse stabilit pentru fiecare program şi an de studiu. Busele de merit sunt semestriale.