Licență și Disertație

 

 LTA - Teme licență/disertație 2023-2024       LSC - Teme licență/disertație 2023-2024

 

LICENȚĂ/DISERTAȚIE - Sesiunea IULIE 2024

1. Examenul de Licență constă în:

    ♦ Proba scrisă - 1 iulie 2024 - cunoştințe fundamentale și de specialitate (3 ore);
    ♦ Susținerea lucrării de licență: ZI - 5 iulie/ ID - 6 iulie 2024.

2. Examenul de Disertație - susținerea lucrării de disertație: ZI - 5 iulie/ IFR - 6 iulie 2024.

Calendarul înscrierii la Licență/ Disertație:

PRIMA ETAPĂ:
I. În perioada 10-14 iunie 2024 (data limită 14 iunie, ora 16:00), vă înscrieți pentru examenul de licență/disertație, trimițând scanate pe e-mail următoarele acte necesare în dosarul absolventului:

- cerere de înscriere (cu titlul final al lucrării de licență/disertație)
- fișa de înscriere la examenul scris de licență
- cartea de identitate
- certificatul de naștere
- certificatul de căsătorie (numai dacă studenta este căsătorită și înmatriculată și cu numele de căsătorie)
- diploma de bacalaureat - diploma de bacalaureat se află în original la dosarul studentului, drept urmare aceasta nu trebuie trimisă. În cazul în care diploma în original nu este la dosar, ci în posesia dvs., trimiteți documentul scanat, urmând să aduceți originalul pentru autentificare, în ziua examenului scris (sala TP16)
- diploma de licență + suplimentul la diplomă (pentru examenul de disertație) – dacă se află în original la dosarul studentului, atunci acestea nu trebuie trimise. În cazul în care actele nu sunt la dosarul studentului, ci sunt în posesia dvs., trimiteți documentele scanate, urmând să aduceți originalele pentru autentificare, în ziua examenului oral (sala TP16)
- declarație privind acordul de prelucrare a datelor personale;
- dovada plății taxei de examen (dacă este cazul): 100 lei (pentru absolvenții din alte promoții)

Înscrierile pe e-mail se vor face în funcție de specializări, la următoarele adrese:

satnoianu.ioana@unitbv.ro - pentru absolvenții din promoția curentă (2021-2024) de:
       LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – E/F/G - învățământ cu frecvență
       LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – R/F/G

anca.milea@unitbv.ro - pentru absolvenții din promoția curentă (2021-2024) de:
       LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ – R/E/F/G
       LIMBI MODERNE APLICATE FE/GE
       STUDII AMERICANE
       TOATE PROGRAMELE DE MASTERAT - învățământ cu frecvență

laura.teodorescu@unitbv.ro - pentru absolvenții din promoția curentă (2021-2024) de Licență ID și Master IFR + alte promoții

ana.popa@unitbv.ro - alte promoții Licență/Masterat - învățământ cu frecvență

Mesajul e-mail va avea scris la SUBIECT: Numele și prenumele absolventului_abrevierea programului de studii_promoția (de exemplu: POPESCU Ion_RE_2024).

Conținutul e-mailului să cuprindă doar TITLUL FINAL al lucrării de licență/disertație, cu majuscule și diacritice (acesta va apărea în cataloagele de licență/disertație).

A DOUA ETAPĂ:
II. În perioada 25-28 iunie  2024, veți încărca pe platforma e-learning a universității, în secțiunea nou creată: Licență/Disertație iulie 2024, cele 3 documente solicitate:

- Lucrarea de licență/disertație;
- Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență/disertație (scanată cu semnătura candidatului);
- Fișa lucrării de licență/disertație (formular tipizat, semnat și scanat).

III. În perioada 1-6 iulie 2024, absolvenții înscriși la examenul de licență sunt rugați să aducă la Decanatul facultății (sala TP1) 2 fotografii color, recente, dimensiunea ¾ , pe hârtie fotografică mată (realizate într-un studio foto în regim normal, nu la minut). Scrieți pe spatele fiecărei fotografii numele, prenumele și specializarea (prescurtată).

Notă: Toate formularele tipizate necesare dosarului se găsesc pe site-ul Facultății de Litere.

TAXE

Se pot înscrie la licență/disertație numai absolvenții integralişti care au achitat complet taxa de şcolarizare pe anul universitar 2023-2024 și/sau  taxele asociate pentru examenele creditate, după caz.

ABSOLVENȚII PROMOȚIEI CURENTE (2021-2024 LICENȚĂ sau 2022-2024 MASTERAT) care au de plătit taxa de înscriere (au fost minimum doi ani la taxă în timpul școlarizării) vor avea taxa definită pe platforma intranet după ce li se validează dosarul de înscriere (o vor plăti online și nu este necesară trimiterea dovezii plății).

ABSOLVENȚII DIN ALTĂ PROMOȚIE vor trimite dovada transferului bancar referitor la taxa de înscriere examen de licență/disertație de 100 lei.

Instrucțiuni de plată a taxei de examen:

Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
CIF: 4317754 (de trecut obligatoriu!)
Cont IBAN: RO 08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații:
– Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății)
– Facultatea
– Perioada studiilor
– Program de studiu

NOTĂ: perioada de decontare pentru plățile efectuate prin bancă este de 3 zile.

 

 

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.