Licență și Disertație

 

 LTA - Teme licență/disertație 2020-2021       LSC - Teme licență/disertație 2020-2021

 

Licență/Disertație iulie 2020/ februarie 2021

În anul universitar 2019-2020 (sesiunile iulie 2020/ februarie 2021), în conformitate cu O.M. 4206/6.05.2020 și cu metodologia cadru cuprinsă în ordinul MENCS nr. 6125 din 20.12.2016, și în acord cu Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare aprobată de Senatul Universității Transilvania din Brașov (13.05.2020), Consiliul Facutății de Litere decide reconfigurarea examenului de finalizare a studiilor pentru adaptarea la desfășurarea online.
- Astfel, examenul de licență va evalua cunoștințele candidaților printr-o singură probă (orală): susținerea lucrării de licență în sesiune video online pe platforma de e-learning a universității. Pentru asigurarea calității didactice și științifice și a preciziei evaluării se aprobă și grila de evaluare anexată și posibilitatea ca fiecare membru al comisiei de licență să acorde o notă cu două zecimale (media examenului de licență rezultând din media aritmetică a notelor membrilor comisiei).
- Examenul de disertație (finalizarea studiilor de master) va consta în susținerea lucrării de disertație în sesiune video online pe platforma de e-learning a universității. Proba va fi evaluată după o grilă similară celei de la examenul de licență dar adaptată specificului programului de studii.

Decan,
conf. dr. Adrian Lăcătuș

 

 

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.