Licență și Disertație

 

 LTA - Teme licență/disertație 2023-2024       LSC - Teme licență/disertație 2023-2024

 

LICENȚĂ/DISERTAȚIE - Sesiunea IULIE 2024

 1. Examenul de Licență constă în:
 • Proba scrisă – 1 iulie 2024 (între orele 8:30-10:30): examen scris la cunoștințe fundamentale sau de specialitate (o disciplină la alegere, durata examenului 2 ore)
 • Susținerea lucrării de licență – ZI - 4 iulie 2024 /  ID - 6 iulie 2024.
 1. Examenul de Disertație - susținerea lucrării de disertație: ZI - 4 iulie 2024 / IFR - 6 iulie 2024.

CALENDARUL ÎNSCRIERII LA EXAMENUL DE LICENȚĂ / DISERTAȚIE

PRIMA ETAPĂ:

 1. În perioada 10 – 14 iunie 2024 (data limită 14 iunie, ora 16:00), înscrierile se fac FIZIC, la secretariatele facultății, aducând următoarele acte necesare la dosar:
  1. cerere de înscriere (cu titlul final al lucrării de licență/disertație);
  2. fișa de înscriere la examenul scris de licență;
  3. cartea de identitate
  4. certificatul de naștere – valabil doar pentru: a) absolvenții altor promoții; b) studenții care au pierdut / deteriorat actul original și au obținut un duplicat
  5. certificatul de căsătorie – valabil doar pentru studentele căsătorite
  6. diploma de bacalaureat – valabil doar dacă diploma de bacalaureat nu se află la secretariat în original, caz în care trebuie adusă la înscriere
  7. diploma de licență + suplimentul la diplomă (pentru examenul de disertație) – valabil doar dacă aceste acte nu se află la secretariat în original, caz în care trebuie aduse la înscriere
  8. declarație privind acordul de prelucrare a datelor personale;
  9. dovada plății taxei de examen de 100 lei – valabil doar pentru: a) studenții care în ultimul an de studii au fost la taxă; b) studenții de la formele de învățământ ID și IFR; si c)  absolvenții altor promoții.
  10. 2 fotografii color recente, pe hârtie fotografica mată, 3/4, recente – valabil doar pentru absolvenții programelor de licență.

Precizări: a) aceste fotografii nu trebuie sa se regăsească pe diplomele anterioare; b) să fie realizate într-un studio foto în regim normal, nu la minut, c) scrieți pe spatele fiecărei fotografii numele, prenumele și specializarea (prescurtată). 

ÎNSCRIERILE SE VOR FACE FIZIC ÎN FUNCȚIE DE SPECIALIZĂRI, LA URMĂTOARELE SECRETARIATE: 

DECANATUL FACULTĂȚII – sala TP1,  în perioada 10-14 iunie 2024, între orele 10-15 

Pentru absolvenții din promoția curentă (2021-2024)

 • LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – E/F/G la învățământ cu frecvență
 • LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – R/F/G

satnoianu.ioana@unitbv.ro (pentru eventualele nelămuriri)

 • LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ – R/E/F/G
 • LIMBI MODERNE APLCIATE FE / GE
 • STUDII AMERICANE
 • TOATE PROGRAMELE DE MASTERAT la învățământ cu frecvență

anca.milea@unitbv.ro (pentru eventualele nelămuriri)

SECRETARIATUL ID / IFR – sala TP17, în perioada: 8 iunie 2024 între orele 12-15 și 10 - 14 iunie 2024 între orele 12-16

Pentru absolvenții din promoția curentă (2021-2024) de Licență ID și Master IFR, și absolvenții altor promoții

laura.teodorescu@unitbv.ro  (pentru eventualele nelămuriri)

SECRETARIATUL LSC – sala TP16, în perioada 10-14 iunie 2024, între orele 12-16 

Pentru absolvenții altor promoții Licență/Masterat - învățământ cu frecvență

ana.popa@unitbv.ro (pentru eventualele nelămuriri) 

A  DOUA  ETAPĂ:

 1. În perioada 25 - 28 iunie 2024, veți încărca pe platforma e-learning a universității, în secțiunea nou creată - Licență/Disertație iulie 2024 - următoarele 3 documente solicitate:
 • Lucrarea de licență / disertație;
 • Declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării de licență / disertație (scanată cu semnătura candidatului);
 • Fișa lucrării de licență / disertație (formular tipizat, semnat și scanat).
 • Precizare – titlul lucrării trebuie să rămână identic cu cel menționat în fișele de înscriere din faza I.

Notă: Toate formularele tipizate necesare dosarului se găsesc pe site-ul Facultății de  Litere

TAXE

SE POT ÎNSCRIE LA LICENȚĂ / DISERTAȚIE NUMAI ABSOLVENȚII INTEGRALIŞTI CARE AU ACHITAT COMPLET TAXA DE ŞCOLARIZARE PE ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 ȘI/SAU  TAXELE ASOCIATE PENTRU EXAMENELE CREDITATE, DUPĂ CAZ.

ABSOLVENȚII PROMOȚIEI CURENTE (2021-2024 LICENȚĂ sau 2022-2024 MASTERAT) care au de plătit taxa de înscriere (au fost studenți cu taxă în ultimul an de studii), vor avea taxa definită pe platforma intranet la momentul înscrierii și o vor plăti direct pe intranet.

ABSOLVENȚII ALTOR PROMOȚII vor trimite dovada transferului bancar referitor la taxă de înscriere examen de licență de 100 lei.

Instrucțiuni de plată a taxei pentru absolvenții altor promoții:

Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
CIF: 4317754
Cont IBAN: RO 08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
 
Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date și informații:
– Numele si prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății)
– Facultatea
– Perioada studiilor
– Program de studiu
 

NOTĂ: perioada de decontare pentru plațile efectuate prin bancă este de 3 zile.

 

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.