Tematica de admitere

  • Inovare culturală:

Un studiu de filologie generală, teorie literară, literatură comparată, critică literară, istoria literaturii, sociologie literară și culturală, studii culturale, istoria ideilor și a mentalităților.
sau
O creație literară proprie, fie că este vorba de un grupaj de poezii, o proză scurtă, un fragment de roman, sau un text dramatic.

  • Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză):

Un studiu de filologie generală sau din domenii de specialitate precum: lexicografia, traductologia, istoria limbii, sociolingvistica, pragmatica, politici lingvistice, limbaje profesionale sau de specialitate. Candidații pot prezinte studii de caz sau analize de corpus în oricare dintre aceste domenii.

  • Studii de limba și literatura română:

Un studiu de teorie literară, literatură comparată, critică literară, istoria literaturii, sociologie literară și culturală.
sau
Un studiu de filologie generală sau din domenii de specialitate precum: lexicografia, traductologia, istoria limbii, sociolingvistica, pragmatica, politici lingvistice, limbaje profesionale sau de specialitate. Candidații pot prezinte studii de caz sau analize de corpus în oricare dintre aceste domenii.

  • Studii de limbă și de cultură franceză (în limba franceză):

Un studiu de teorie literară, literatură comparată, critică literară, istoria literaturii, sociologie literară și culturală, studii culturale, istoria ideilor și a mentalităților.
sau
Un studiu de filologie generală sau din domenii de specialitate precum: lexicografia, traductologia, istoria limbii, sociolingvistica, pragmatica, politici lingvistice, limbaje profesionale sau de specialitate. Candidații pot prezinte studii de caz sau analize de corpus în oricare dintre aceste domenii.

  • Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală (în limba germană):

Un studiu de teorie literară, literatură comparată, critică literară, istoria literaturii, sociologie literară și culturală, studii culturale, istoria ideilor și a mentalităților.
sau
Un studiu de filologie generală sau din domenii de specialitate precum: lexicografia, traductologia, istoria limbii, sociolingvistica, pragmatica, politici lingvistice, limbaje profesionale sau de specialitate. Candidații pot prezinte studii de caz sau analize de corpus în oricare dintre aceste domenii.

  • Limba și literatura română – identitate în multiculturalism (învățământ cu frecvență redusă - IFR):

Un studiu de teorie literară, literatură comparată, critică literară, istoria literaturii, sociologie literară și culturală, studii culturale, istoria ideilor și a mentalităților.
sau
Un studiu de filologie generală sau din domenii de specialitate precum: lexicografia, traductologia, istoria limbii, sociolingvistica, pragmatica, politici lingvistice, limbaje profesionale sau de specialitate. Candidații pot prezinte studii de caz sau analize de corpus în oricare dintre aceste domenii.

  • Cultură și discurs în spațiul anglo-american (învățământ cu frecvență redusă - IFR, în limba engleză):

Un studiu de teorie literară, literatură comparată, critică literară, istoria literaturii, sociologie literară și culturală, studii culturale, istoria ideilor și a mentalităților.
sau
Un studiu de filologie generală sau din domenii de specialitate precum: lexicografia, traductologia, istoria limbii, sociolingvistica, pragmatica, politici lingvistice, limbaje profesionale sau de specialitate. Candidații pot prezinte studii de caz sau analize de corpus în oricare dintre aceste domenii.

  • Criterii:

- respectarea normelor academice de redactare și tehnoredactare a unui text științific (conform Ghidurilor de redactare a lucrărilor de finalizare a studiilor de pe site-ul facultății); lungimea textului, excepție făcând creațiile literare, trebuie să fie aproximativ 4000 de cuvinte;
- capacitatea candidațiilor de a produce un text articulat și coerent, respectând normele gramaticale și pe cele ale logii, folosind cu suplețe resursele lexicale și stilistice ale limbii;
- capacitatea candidațiilor de a se raporta critic și creativ la o bibliografie relevantă pentru tema aleasă, respectând totodată normele academice privind indicarea și citarea corectă a surselor utilizate. Însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și va duce la eliminarea candidatului din concurs;
- originalitatea viziunii sau/ și a argumentelor, contribuție personală, puncte de vedere noi, sinteză personală a unui domeniu/ subiect/ a unei teme; aplicarea conceptelor și a metodologiei asupra unui domeniu nou (studiu de caz, studiu de corpus etc.);
- pentru masteratele cu predare în limbi străine, textul trebuie să fie redactat în limba respectivă;
- candidații pot să utilizeze părți sau capitole din lucrarea de licență, redactate ca eseu autonom, precum și lucrări prezentate la colocvii sau sesiunile de comunicări științifice;
- pentru creațiile literare (la Inovare culturală), se urmărește suplețea și expresivitatea limbajului, subtilitatea, complexitatea și profunzimea concepției, originalitatea formală și de conținut, precum și relevanța creației în contextul literaturii actuale.