Subdomeniul Limba română

Examenul de specialitate va cuprinde două probe:

1. prezentarea unor concepte teoretice din bibliografia propusă - probă scrisă
2. descrierea temei alese pentru cercetarea doctorală - probă orală

Conducător de doctorat: Prof. dr. Mihaela Gheorghe
Teme/Topics

1. Structuri sintactice complexe în limba română/ The Romanian Complex Clause
2. Organizarea enunțului și fenomene discursive în română/ Clausal Organization and Discourse Phenomena in Romanian

Bibliografie/Bibliography

ALBOIU, Gabriela, 2002: The Features of Movement in Romanian, Editura Universității din Bucureşti.
ANDERSON, John M., 1971: The Grammar of Case: Towards a Localistic Theory, Cambridge University Press.
AVRAM, Larisa, 2003/2006: English Syntax: The Structure of Root Clauses, Oscar Print, București.
AVRAM, Mioara (coord.), 2007: Sintaxa limbii române în secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti.
AVRAM, Mioara, 1960: Evoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba română, Editura Academiei, Bucureşti.
BATYE, Allan & Ian ROBERTS (eds.), 1995: Clause structure and language change, Oxford University Press.
BIBER, Douglas, Stig JOHANSSON, Geoffrey LEECH, Susan CONRAD & Edward FINEGAN, 1999: Longman grammar of spoken and written English, Harlow, Longman.
CHOMSKY, Noam, 1995 (1997): The Minimalist Program, Cambridge, MA, MIT Press.
CINQUE, G. (ed.), 2002: Functional Structure in DP and IP: the Cartography of Syntactic Structures, vol. I, Oxford University Press, pp. 123–166.
CINQUE, G., G. GIUSTI, 1995: Advances in Romanian Linguistics, Oxford University Press.
CORNILESCU, Alexandra, 2003: Complementation in English. A Minimalist Approach, Editura Universității din Bucureşti.
CROFT, William, 2003: Typology and Universals, Cambridge University Press.
DEN DIKKEN, Marcel (ed.), 2013: The Cambridge Handbook of Generative Syntax, Cambridge University Press.
DSL, 2005: Bidu-Vrănceanu, Angela, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş & Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de ştiințe ale limbii, ediția a 2-a, Editura Nemira, Bucureşti.
GALR, 2005/2008: Guțu Romalo, Valeria (coord.), Gramatica limbii române, vol. I-II, Editura Academiei Române, Bucureşti.
GBLR, 2010: Pană Dindelegan, Gabriela (coord.), Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti.
GR, 2013: Pană Dindelegan, Gabriela (ed.), The Grammar of Romanian, Oxford University Press, Oxford.
HAEGEMAN, Liliane, 1994: Introduction to government and binding theory, second edition, Wiley-Blackwell.
HALLIDAY, Michael A.K. & Christian M.I.M. MATTHIESSEN (eds.), 1999/2004: An Introduction to Functional Grammar, third edition, Edward Arnold, London.
HALLIDAY, Michael A.K., 1994: An Introduction to Functional Grammar, second edition, Edward Arnold, London.
HARRIS, Alice C. & Lyle CAMPBELL, 1995: Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective, Cambridge University Press.
HARRIS, Martin & Nigel VINCENT (eds.), 1988: The Romance Languages, Routledge, London.
HILL, Virginia & Gabriela ALBOIU, 2016: Verb Movement and Clause Structure in Old Romanian, Oxford University Press.
HUDDLESTON, Rodney, Geoffrey K. PULLUM, 2002: The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press.
KAYNE, Richard, 1994: The Antisymmetry of Syntax, MA: MIT Press, Cambridge.
LEDGEWAY, Adam, 2012: From Latin to Romance: Morphosyntactic Typology and Change, Oxford University Press.
MAIDEN, Martin, John Charles SMITH & Adam LEDGEWAY (eds.), 2011: The Cambridge History of Romance Languages, vol. I., Structures, Cambridge University Press.
MOTAPANYANE, V. (ed.), 2002: Comparative Studies in Romanian Syntax, Amsterdam/Lausanne/New York/Oxford/Shannon/Singapore/Tokyo, Elsevier, pp. 83-133.
NICOLAE, Alexandru, 2015: Ordinea constituenților în limba română: o perspectivă diacronică. Structura propoziției şi deplasarea verbului, Editura Universității din Bucureşti.
PANĂ DINDELEGAN, G. (ed.), 2016: The Syntax Of Old Romanian, Oxford University Press.
PANĂ DINDELEGAN, Gabriela, 1994: Teorie și analiză gramaticală, Editura Universității din București.
RIZZI, Luigi (ed.), 2004: The Structure of CP and IP. The Cartography of Syntactic Structures, vol. 2, Oxford University of Press.
ROBERTS, Ian & Anna ROUSSOU, 2003: Syntactic change. A minimalist approach to grammaticalization, Cambridge University Press.
ROBERTS, Ian, 2007: Diachronic Syntax, Oxford University Press.
STAN, Camelia, 2013: O sintaxă diacronică a limbii române vechi, Editura Universității din Bucureşti.
VAN VALIN Jr., Robert D. & Randy J. LAPOLLA, 1997: Syntax: Structure, Meaning and Function, Cambridge University Press.

 
Conducător de doctorat: Prof. dr. habil. Răzvan Săftoiu
Teme/Topics

1. Politețe și impolitețe în mediul online/ Politeness and impoliteness in online media
2. Construcția umorului etnic/ Construction of ethnic humour
3. Ironia. Aspecte culturale, discursive și pragma-retorice/ Irony. Cultural, discursive and pragma-rhetoric aspects

Bibliografie/Bibliography

Archer, Dawn Elizabeth. 2008. Verbal Aggression and Impoliteness: Related or Synonymous? In Derek Bousfield & Miriam A. Locher (eds.), Impoliteness in language: Studies on its interplay with power in theory and practice, 181–207. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
Attardo, Salvatore. 1994. Linguistic Theories of Humor. Berlin/New York: Mouton de Gruyter
Attardo, Salvatore. 2001. “Irony as relevant inappropriateness.” Journal of Pragmatics 32: 793-826.
Bargiela-Chiappini Francesca and Dániel Z. Kádár (eds.) 2010: Politeness across Cultures, Palgrave Macmillan, Basingstoke
Bidu-Vrânceanu, A. Călărașu, C. Ionescu- Ruxăndoiu, R. Mancaș, M. Pană- Dindelegan, G. 2001. Dicționar de științe ale limbii. București: Nemira.
Blitvich, P. G. C. (2010). The YouTubification of politics, impoliteness and polarization. In: T. Rotimi (Ed.), Handbook of Research on Discourse Behavior and Digital Communication: Language Structures and Social Interaction, Hershey, PA: IGI Global. 540-­563.
Bousfield, D. 2008. Impoliteness in Interaction, Amsterdam, John Benjamins
Bousfield, D. and Locher, M. eds. 2007. Impoliteness in Language: Studies on its Interplay with Power in Theory and Practice. Berlin, Mouton de Gruyter.
Brown, P. and Levinson, S. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage, Cambridge, Cambridge University Press.
Clark, Herbert H. and Richard J. Gerrig. 1984. “On the pretense theory of irony”, Journal of Experimental Psychology: General 113: 121-126.
Culpeper, Jonathan. 2011. Impoliteness: Using Language to Cause Offence. Cambridge: Cambridge University Press.
Cutting, Joan. 2002. Pragmatics and Discourse. London: Routledge.
Davies, Christie. 1990. Ethnic Humor around the World: A Comparative Analysis. Indiana: Indiana University Press
Feller, Sebastian. 2008. “Irony as a rhetorical device in discourse.” In Dialogue and Rhetoric, ed. by Edda Weigand, 171-184. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Feller, Sebastian. 2014. “Irony as complexity scaffold for deep learning.” Bulletin of the Transilvania University of Brașov. Series IV: Philology. Cultural studies 7(56): 7-22.
Fetzer Anita (ed.). 2013. The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across Cultures. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Holmes, J. (1995) Women, Men and Politeness, London, Longman.
Ionescu- Ruxăndoiu, Liliana. 2003. Limbaj și comunicare. București: All.
Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana. 1999. Conversația. Structuri și strategii, ediția a doua. București: All.
Ionescu-Ruxandoiu, Liliana. 2004. Politețe și impolitețe în dezbaterile televizate. In Gabriela Pană Dindelegan, (ed.) Tradiție și inovație în studiul limbii române. București: Editura Universității din București.
Necula, Gina. 2007. “Strategii comunicaționale subversive în vremuri de cenzură. Ironizarea clișeelor.” Philologica Jassyensia III (2): 83-103.
Nuolijärvi, Pirkko and Liisa Tiittula. 2011. “Irony in political television debates.” Journal of Pragmatics 43(2): 572-587.
Partington, Alan. 2007. “Irony and reversal of evaluation.” Journal of Pragmatics 39: 1547-1569.
Popescu, Carmen. 2011. “Understanding ethnic humour in Romanian jokes” în The Pragmatics of Humour across Discourse Domains. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Raskin, Victor. 1985. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel Publishing Company
Sperber, Dan and Deirdre Wilson. 1981. “Irony and the use-mention distinction.” In Radical Pragmatics ed. by Peter Cole, 295-318. New York: Academic Press.
Sperber, Dan and Deirdre Wilson. 1992. “On verbal irony.” Lingua 87: 53-76.
Sperber, Dan and Deirdre Wilson. 2012. “Explaining irony.” In Meaning and Relevance, ed. by Deirdre Wilson and Dan Sperber, 123-145. Cambridge: Cambridge University Press.
Weigand, Edda. 2009. Language as Dialogue. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Weigand, Edda. 2010. Dialogue. The Mixed Game. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Weigand, Edda. 2011. “Paradigm changes in linguistics: From reductionism to holism.” Language Sciences 33: 544-549.
Weigand, Edda. 2018. “Dialogue: The key to pragmatics.” In From Pragmatics to Dialogue, ed. by Edda Weigand and Istvan Kecskes. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.