Subdomeniul Literatura română, Teoria literaturii, Literatură comparată

Examenul de specialitate va cuprinde două probe:

1. a. Analiza unui concept sau unor concepte aplicat/aplicate la literatura română
     b. Analiza de text poetic sau a unui fragment de proză - probă scrisă
2. Descrierea temei alese pentru cercetarea doctorală - probă orală

Conducător de doctorat: Prof. dr. Ovidiu Moceanu
Teme/Topics

1. Surse europene ale literaturii române vechi/ European sources of the old Romanian literature
2. Începuturile romanului românesc/ The beginning of the Romanian novel
3. Reviste, curente și direcții literare la începutul secolului XX/ Literary journals, trends and directions at the beginning of the 20th century
4. Tradiționalism și modernism în literatura română interbelică/ Traditionalism and modernism in the interwar Romanian literature
5. Proza Generației ’60/ The prose fiction of the Generation of the ‘60s
6. Caracteristici ale discursului modern al Generației ’80/ Characteristics of the modern discourse of the Generation of the ‘80s

Bibliografie/Bibliography

Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi/ The History of Old Romanian Literature, 1980
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent/ The History of the Romanian Literature from its Origins to the Present, 1941
Ciopraga, Constantin, Literatura română între 1900 și 1918/ The Romanian Literature between 1900 and 1918, 1970
Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale/ The Romanian Literature between the two World Wars, vol. I-III, 1967-1975
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române/ The Critical History of the Romanian Literature, vol. I, 1990
Micu, Dumitru, Început de secol/ The Beginning of the Century (1900-1916), 1970
Simion, Eugen, Scriitori români de azi/ Today’s Romanian Writers, vol. I-IV, 1974-1989

 

Conducător de doctorat: Prof. dr. habil. Rodica Ilie
Teme/Topics

1. Teorii și poetici ale modernismului/ Theories and poetics of Modernism
2. Teorii și poetici ale avangardei/ Theories and poetics of Avant-garde

Bibliografie/Bibliography

BALOTĂ, Nicolae – Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva, Bucureşti, 1997
BUOT, François – Tristan Tzara, omul care a pus la cale revoluția Dada, Editura Compania, 2002, trad. Alexandru şi Magdalena Boiangiu
CĂLINESCU, Matei – Conceptul modern de poezie, Editura Paralela 45, Piteşti, 2002
CĂLINESCU, Matei – Cinci fețe ale modernității, Editura Univers, Bucureşti, 1995
COMPAGNON, Antoine – Cinci paradoxuri ale modernității, Editura Echinox, Cluj, 1998, trad. și postfață Rodica Baconsky
CRĂCIUN, Gheorghe – Aisbergul poeziei moderne, Editura Paralela 45, Piteşti, Braşov, Bucureşti, 2002
CROHMĂLNICEANU, Ovid S. – Evreii în mişcarea de avangardă românească, Editura Hasefer, Bucureşti, 2001
DOBRESCU, Caius – Modernitatea ultimă, Editura Univers, Bucureşti, 1998
HUGNET, Georges – L’Aventure Dada (1916-1922), Essais, dictionnaire et textes choisis par Georges Hugnet, Editions Seghers, 1971
LEWIS, Helena – The Politics of Surrealism, Paragon House Publishers, New York, 1988
MESCHONNIC, Henri – Modernité Modernité, Édition Verdier, 1988
MICHELI, Mario de – Avangarda artistică a secolului XX, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, trad. Ilie Constantin
MUŞINA, Alexandru – Eseu asupra poeziei moderne, Editura "Cartier", 1997
NADEAU, Maurice – Histoire du surréalisme, Editions du Seuil, Paris, 1964
SEBBAG, Georges – [1994] Suprarealismul, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1999

 

Conducător de doctorat: Prof. dr. Virgil Podoabă