Consiliul facultății

1. Prof. dr. Rodica Maria ILIE
2. Conf. dr. Adrian LĂCĂTUȘ
3. Conf. dr. Ioana Paula ARMĂSAR
4. Lector dr. Dan Marius ȚĂRANU
5. Prof. dr. Gabriela CHEFNEUX
6. Lector dr. Ileana Aurora BOTESCU-SIREȚEANU
7. Prof. dr. Răzvan Georgian SĂFTOIU
8. Prof. dr. Mihaela Dana GHEORGHE
9. Lector dr. Alice Magdalena BODOC
10. Conf. dr. Ana ENE
11. Conf. dr. Sofiana Iulia LINDEMANN
Membri supleanți din Departamentul Literatură și Studii Culturale
1. Conf. dr. Delia Anca COTÂRLEA
2. Prof. dr. Mihai IGNAT
3. Lector dr. Oana-Andreea GHIȚĂ-PÎRNUȚĂ
4. Conf. dr. Ruxandra IVĂNCESCU
5. Lector dr. Laurențiu Mihail ION
6. Lector dr. Șerban Sixtus TOADER
Membri supleanți din Departamentul Lingvistică Teoretică și Aplicată
1. Conf. dr. Corina Silvia MICU
2. Conf. dr. Georgiana Mihaela BURBEA
3. Lector dr. Cristina Silvia VÂLCEA
4. Conf. dr. Raluca Georgiana SINU
5. Conf. dr. Stanca MĂDA