Activitatea facultății în perioada 12-29 martie 2020

Pentru a limita riscul de infecție cu Covid-19, Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a hotărât că în perioada 12-29 martie 2020 se suspendă toate activitățile față în față cu studenții. Activitatea didactică cu studenții continuă în formă online, prin intermediul platformei e-learning a universității.

În această perioadă, vor fi de asemenea suspendate activitățile specifice de relații cu publicul. Petițiile sau alte solicitări pot fi transmise telefonic/ fax sau folosind serviciile poștale/ email. Datele de contact sunt disponibile pe site-ul facultății: https://litere.unitbv.ro/contact.html și cel al universității: https://www.unitbv.ro/contact/contacteaza-ne.html

Starting March 12, all on-campus classes are suspended at Transilvania University of Brașov until at least March 29 in order to reduce the spread of the coronavirus disease (Covid-19). All academic activities will be transferred to the e-learning platform.

During this period, specific activities of public relations will also be suspended. Petitions or other requests can be sent by telephone/ fax or by using postal/ email services. Contact details are available on the faculty and university websites: https://litere.unitbv.ro/contact.html and https://www.unitbv.ro/contact/contacteaza-ne.html