În atenția studenților cu taxă de la toate programele de studii

Conform Extrasului CA din 2.04.2018 s-a aprobat:

- exmatricularea studenților cu taxă care până la data de 20 aprilie 2018 nu au făcut dovada achitării taxei de școlarizare pentru anul universitar 2017-2018, începând cu data de 23 aprilie 2018
- prelungirea termenului de plată a taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă care au făcut dovada parțială a plății taxei de școlarizare, până la data de 29 mai 2018