Demersuri necesare pentru încheierea anului universitar

Anunț cu privire la achitarea integrală a taxei de școlarizare - termenul final este 17 septembrie 2023

Termenul de plată a taxei de școlarizare aferente anului universitar 2022-2023 s-a prelungit până pe 17.09.2023.

Începând cu data de 18 septembrie 2023, studenții cu taxă care nu au achitat integral taxa de școlarizare, indiferent dacă au avut sau nu activitate în timpul anului universitar, vor fi exmatriculați, conform art. 32 lit. e din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților.

pdfExtras BCA

 ***

Anunț pentru depunerea cererilor pentru prelungire de școlaritate (PDS, repetarea anului de studii) - termenul depunerii cererilor este 17 septembrie 2023

Studenții care nu vor acumula numărul necesar de credite pentru a se înscrie în anul universitar următor, sau pentru a finaliza studiile (cazul celor din anii terminali), vor trimite, până la data de 17.09.2023, ora 23:59, o cerere de prelungire a școlarității (repetarea anului) la adresa de e-mail: f-lit@unitbv.ro sau personal, la decanatul facultății.
În caz contrar, vor fi exmatriculați.

Vă reaminim condițiile de promovare în anul următor:
- studenții din anul I LICENȚĂ: minim 40 credite (fără a lua în calcul disciplinele sport si eventualele discipline facultative)
- studenții din anul II LICENȚĂ: anul I promovat integral și minim 40 credite din anul curent II (fără a lua în calcul disciplinele sport, practică și eventualele discipline facultative)

Studenții care au acumulat mai puțin de 10 credite în anul universitar curent vor fi exmatriculați.

docxCerere prelungire școlaritate

 ***

Anunț pentru depunerea cererilor de întrerupere a studiilor - termenul depunerii cererilor este 17 septembrie 2023

Studenții care, din motive justificate, doresc întreruperea studiilor pe o perioadă de maxim doi ani vor trimite, până la data de 17.09.2023, ora 23:59, o cerere la adresa de e-mail: f-lit@unitbv.ro sau personal, la decanatul facultății.

docxCerere întrerupere studii

 ***

Anunț pentru depunerea cererilor de retragere de la studii

Cererile se trimit la adresa de e-mail: f-lit@unitbv.ro sau personal, la decanatul facultății. Studenții care doresc să se retragă vor face dovada că nu au datorii la biblioteca universității (la Aulă), la departamentul facultății sau, după caz, la cămin și vor restitui carnetul și legitimația de student.

docxCerere de retragere

 ***

Anunț pentru depunerea cererilor de reînmatriculare - termenul depunerii cererilor este 10 septembrie 2023

Condițiile de reînmatriculare pentru foștii studenți sunt detaliate în Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Cererile se trimit la adresa de e-mail: f-lit@unitbv.ro sau personal, la decanatul facultății, până la data de 10.09.2023, ora 23:59.

docxCerere de reînmatriculare

*** 

Anunț pentru depunerea cererilor de înmatriculare în an superior - termenul depunerii cererilor este 14 septembrie 2023

Candidații admiși în sesiunile de admitere din IULIE/ SEPTEMBRIE 2023 și care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
- și-au confirmat locul
- pot face dovada studiilor anterioare la aceeași specializare la care au fost admiși
- au numărul de credite necesar pentru a fi înmatriculați în an superior
pot trimite cererile de înmatriculare în an superior până la data de 14.09.2023, ora 23:59, la adresa de e-mail: f-lit@unitbv.ro sau personal, la decanatul facultății.

docxCerere înmatriculare în an superior

 ***

MODEL CERERE STUDENȚI ACTUALI

docxCerere studenți actuali

MODEL CERERE FOȘTI STUDENȚI/ ABSOLVENȚI

docxCerere foști studenți/ absolvenți

CONTURI PENTRU PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Taxa de școlarizare se achită în contul:  RO08TREZ13120F330500XXXX
Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
CUI: 4317754
BIC/SWIFT: TREZROBU
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
– Numele și prenumele studentului (exact ca în evidențele facultății)
– Inițiala tatălui
– Facultatea
– Anul de studiu
– Programul de studiu

NOTĂ: perioada de decontare pentru plățile efectuate prin bancă este de 3 zile.