Acordarea bursei de ajutor social ocazional în sem. II (2019/2020)

Stimați studenți,

referitor la acordarea bursei de ajutor social ocazional în sem. II (2019/2020) în condițiile actuale, luați în considerare următorul set de informații:

- Depunere dosar: exclusiv prin email, din contul instituțional al studentului pe adresa de email oficială a facultății
- Conținutul dosarului: conform Regulamentului privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material
- Documentele se vor transmite în format pdf sau imagine (jpg, tif, png, tif etc.)
- Se recomandă ca Cererea tip să fie completată și semnată olograf. În situația în care studentul nu dispune de mijloacele tehnice pentru a tipări cererea completată, se acceptă transmiterea acesteia în format Word. Cererea tip pentru acordarea bursei sociale ocazionale este disponibilă pe Intranet: https://intranet.unitbv.ro/Portals/0/Doc%20SMC/Alocare_burse_stud/A1_Proc_Alocare_burse_pt_stud_27sept2018.pdf
- Soluționarea eventualelor probleme privind documentele din dosar se va face exclusiv prin email
- Perioada de referință: ianuarie 2020, februarie 2020, martie 2020
- Venitul de referință: 75% din venitul minim net pe economie (0.75 x 1364 = 1023 lei)
- Depunerea dosarelor se face până la 15 iunie 2020.