Taxă școlarizare (2019-2020)

Studenții care sunt afectați financiar ca urmare a epidemiei CODIV-19 și nu pot achita taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2019-2020, pot solicita amânarea sau eșalonarea acesteia, printr-o cerere individuală cu atașarea dovezilor care justifică imposibilitatea plății.
Solicitarea cu dovezile aferente se transmit online, de pe adresa instituțională a studentului, la adresa rectorat@unitbv.ro și pe adresa f-lit@unitbv.ro

Taxa de școlarizare poate fi achitată și online, prin virament bancar. Pentru detalii, vă rog să accesați următorul link: https://www.unitbv.ro/studenti/administrative/taxe/taxe-anul-universitar-2019-2020.html

Studenții cu taxă care până la data de 30 aprilie 2020 nu au făcut dovada achitării niciunei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020 sunt exmatriculați începând cu data de 4 mai 2020.

S-a prelungit termenul de plată a taxei de școlarizare pentru studenții cu taxă care au făcut dovada parțială a plății taxei de școlarizare, până la data de 30 mai 2020.