Rezultatele admiterii - iulie 2017

rezultate admitere lt

LICENȚĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

 • Limba și literatura română - o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)
 • Limba și literatura engleză - limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă (franceză, germană)
 • Limba și literatura chineză - Limba și literatura română / O limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană)

LIMBI MODERNE APLICATE

 • Lb. franceză – lb.engleză
 • Lb. germane - lb.engleză

STUDII CULTURALE

 • Studii americane (în limba engleză)
LICENȚĂ - ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

LIMBI ȘI LITERATURI

 • Limba și literatura română - limba și literatura engleză/ franceză
MASTERAT - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
 • Inovare culturală
 • Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
 • Studii de limba și literatura română
 • Traducere și interpretariat (în limba franceză)
 • Studii interculturale de limba și literatura germană (în limba germană)
MASTERAT - ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
 • Limba și literatura română - Identitate în multiculturalism
 • Cultură și discurs în spațiul anglo-american (în limba engleză)
 • Literatura română, Teoria literaturii, Literatură comparată
 • Limba română
 • Limba franceză
 • Limba engleză
 • Literatura germană