CONFIRMAREA LOCULUI

candidații admiși pe locuri bugetate sunt așteptați să depună actele de studii în original (diplomă de bacalaureat + foaie matricolă) la sediul Facultății de Litere (Bd. Eroilor nr. 25, parter), sala TP1 (Decanat), după următorul program: 15-16 septembrie 2020, orele 10.00-13.00
Vă rugăm să aveți în vedere că accesul în clădire va fi condiționat de respectarea normelor igienico-sanitare obligatorii: purtarea măștii de protecție și respectarea unei distanțe minime de doi metri.

candidații admiși pe locuri cu taxă vor achita prima tranșă a taxei de școlarizare și vor încărca pe platforma de admitere dovada de plată.

- candidaților din lista de așteptare le reamintim faptul că trebuie să bifeze în aplicația de admitere opțiunea de a fi luați în considerare pentru listele finale.

Detalii confirmare loc

Rezultate admitere faza I: 14 septembrie 2020

 

LICENȚĂ învățământ cu frecvență

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Limba și literatura română - o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)  FĂRĂ TAXĂ – CU TAXĂ
Limba și literatura engleză - limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă (franceză, germană) FĂRĂ TAXĂ –  CU TAXĂ
Limba și literatura chineză - limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană) FĂRĂ TAXĂ –  CU TAXĂ
Limbi moderne aplicate (franceză, engleză, germană) CU TAXĂ
Studii americane (în limba engleză)  FĂRĂ TAXĂ –  CU TAXĂ

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE

LICENȚĂ învățământ la distanță

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI – în ordine alfabetică

CANDIDAȚI ADMIȘI – pe programe de studii
Limba și literatura română - limba și literatura engleză/ franceză CU TAXĂ