Programul de studiu An pregătitor de limba română pentru cetățeni străini se adresează tuturor studenților străini, din spațiul UE sau din afara acestuia, care doresc să se înscrie la programe de studii universitare sau postuniversitare din instituții de învățământ superior de stat sau private acreditate din România. Programul are o durată de 2 semestre (60 ECTS) și propune un plan de pregătire completă pentru dobândirea de competențe în domeniul limbii, culturii și civilizației românești. Prin toate disciplinele – fundamentale și de specialitate – se evidențiază identitatea limbii române, cursurile-pilot în această direcție fiind Introducere în studiul limbii române și Cultură și civilizație românească. Studenții beneficiază, în medie, de 18 ore de cursuri practice săptămânal și module de curs axate pe diverse limbaje de specialitate, toate cursurile fiind structurate în concordanță cu nivelurile de competență lingvistică prevăzute în Cadrul European Comun de Referință (CECR).

Perspective după finalizarea studiilor: acumularea tuturor creditelor prevăzute pentru disciplinele din planul de învățământ permite eliberarea Certificatului de an pregătitor, necesar înscrierii studenților străini la studii universitare sau postuniversitare în România. De asemenea, pentru cei care și-au însușit limba română în afara programului departamentului nostru și doresc să se înscrie direct în anul I de studiu într-o universitate din România se va elibera Atestat de competență lingvistică, în urma susținerii unui examen de evaluare pe competențe (conform cu CECR).

pdfPlan de învățământ