Program EURO 200 (2022)

EURO 200 este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din România, cu o vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 250 lei pe membru de familie, pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro, eliberat sub forma unor bonuri valorice, pentru achiziționarea unui calculator personal nou și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Studenții care îndeplinesc condițiile pentru Programul EURO 200 trebuie să completeze cererea și să o trimită pe mailul facultății f-lit@unitbv.ro împreună cu documentele justificative de venit până la data de 14 aprilie 2022.

Documentele justificative sunt:

(1) o cerere tip,
(2) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al studentului,
(3) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei,
(4) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori,
(5) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei pentru luna februarie 2022,
(6) declarație pe propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei/membru de familie şi că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

Pentru vizualizarea tuturor etapelor în derulara Programului EURO 200, vă rugăm să consultați următorul CALENDAR.