Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

Burse sociale ocazionale

 Informații acordare burse sociale           Formular

 ANUNȚ: 

Toți studenții (inclusiv cei care iau bursă socială) care se încadrează în limita de 947,25 lei - venit lunar net mediu pe membru de familie - pot depune dosar pentru ajutor ocazional în semestrul II, în perioada 22-24 aprilie 2019.

Dosarele vor conține documente privind veniturile realizate în lunile ianuarie, februarie, martie 2019.

Actele necesare în dosar se regăsesc aici.

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, aprobat în ședința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse atribuit Facultății de Litere se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program și an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

Criterii de acordare burse de merit - sem. II          Criterii de departajare la medii egale          Fond de burse