Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 

Burse sociale ocazionale

 Informații acordare burse sociale          Formular

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material, aprobat în ședința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse atribuit Facultății de Litere se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program și an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

Criterii de acordare burse - sem. I          Criterii de acordare burse - sem. II         Fond de burse