Departamentul de Lingvistică Teoretică și Aplicată

Departamentul de Lingvistică teoretică și aplicată (DeLTA) reunește 29 de cadre didactice titulare specializate în fonetică și fonologie, morfologie și sintaxă, semantică și pragmatică, psiholingvistică și sociolingvistică, achiziția limbajului, traductologie, dar și în metodica predării (română, engleză, franceză, germană, spaniolă). La baza activității desfășurate în cadrul Departamentului se află viziunea potrivit căreia limba este un sistem complex și dinamic, al cărei studiu se fundamentează pe o abordare pluridisciplinară, din perspectivă sincronică și diacronică, cu metodologii specifice diverselor domenii implicate. Această viziune stă și la baza activităților de cercetare derulate prin Centrul de Lingvistică teoretică și aplicată (CeLTA).

La nivelul DeLTA, sunt coordonate două programe de licență și patru programe de masterat. Ulterior, studenții pot opta pentru programe de doctorat coordonate în domeniul lingvisticii teoretice sau al lingvisticii aplicate.

Misiunea DeLTA este de oferi cunoaștere și de a încuraja spiritul critic în domeniul vast al lingvisticii. Construirea unei baze teoretice solide și implicarea în cercetarea empirică, dezvoltarea abilităților de comunicare în diverse situații și medii profesionale, precum și pregătirea pentru activitatea didactică sunt principalele direcții de acțiune ale Departamentului. Studenții pot studia și aprofunda informația prin participarea la cursuri variate în cadrul programelor de licență și de masterat ce se desfășoară într-un mediu menit să le dezvolte creativitatea și să determine evoluția potrivit propriilor competențe și abilități profesionale.

Membrii Consiliului Departamentului de Lingvistică teoretică și aplicată

  • • Prof. dr. Răzvan SĂFTOIU – Director de departament
  • • Conf. dr. Ana ENE
  • • Conf. dr. Georgiana BURBEA
  • Conf. dr. Sofiana LINDEMANN
  • • Lect. dr. Alice BODOC

Program audiențe:

Miercuri12:00 - 13:00
Înscrierile la audiențe se fac la adresa de e-mail: delta@unitbv.ro.


Membrii Departamentului de Lingvistică teoretică și aplicată